Qualitat educativa

Qualitat educativa

El nostre projecte educatiu contempla l’Atenció a la Diversitat amb adequacions metodològiques i programacions individualitzades, tant per als alumnes que presentin dificultats en el seguiment del curs com per a aquells que destaquen pel seu rendiment.

Comptem amb hores de reforç i desdoblament impartides per professors especialistes els quals, si alguns alumnes arriben a presentar dificultats durant el seguiment d’alguna matèria, poden ajudar-los a resoldre els dubtes que sorgeixin de forma individual.

Treball i disciplina acadèmica: molt conscients que la clau de l’èxit és el treball constant, cada dia i també durant els períodes de vacances escolars, convidem els alumnes a desenvolupar aquesta responsabilitat realitzant alguns exercicis i tasques a casa. L’objectiu és desenvolupar un hàbit de treball i, a la vegada, que repassin i consolidin allò que han après a classe.