Pilar intel·lectual

Tots els aspectes educatius relacionats amb el rendiment acadèmic i l'evolució intel•lectual dels nostres alumnes es troben en el pilar intel•lectual. A la nostra escola fomentem el desenvolupament intel•lectual a partir de la teoria de Howard Gardner de les intel•ligències múltiples. Així, comprenem que cada alumne té un potencial, interessos i habilitats que requereixen una atenció personalitzada. A més a més, dins del pilar intel•lectual apostem pel multilingüisme com a factor diferencial i l'aprenentatge de conceptes actuals com la robòtica i la programació.

Pilar físic

A La Miranda, The Global Quality School, creiem fermament en la cura i la salut dels nostres alumnes. Per aquest motiu el Pilar Físic és per a nosaltres un punt molt important a tenir en compte. Oferim als nostres alumnes menjar d'elaboració pròpia que inclou línia ecològica. A més, cuidem molt el foment de l'esport i la vida activa, amb activitats aquàtiques i l'educació física en unes immillorables instal•lacions.

Pilar social

La unió i la cohesió dels nostres alumnes, a partir de la col•laboració i el creixement dins del grup, és un factor important per al desenvolupament personal. Aquesta és la funció del Pilar social, un conjunt de projectes sota el paraigua de la cooperació i el treball en equip. Un clar exemple d'això ho trobem en la mediació, la resolució de conflictes entre iguals per a la gestió de problemes i el foment d'un bon clima escolar.

Pilar emocional

A La Miranda, The Global Quality School, creiem fermament en la cura i el creixement interior. Per aquest motiu apostem dins del Pilar Emocional, per la cura i l'aprenentatge enfocat als valors. Dins d'aquest pilar es treballa el Mindfulness, la meditació i el compromís amb la societat partint de la filosofia de les 3 E (Estima, Entusiasme i Exemple).