16 als 18 anys


marco del diploma IB

IBDP framework

El Programa del Diploma (PD) del Batxillerat Internacional (BI) és un programa educatiu amb el seu propi sistema d’avaluació i està adreçat als joves d’entre 16 i 18 anys.

La Miranda, The Global Quality School, és un centre oficial de l’IB i està autoritzat per impartir el Batxillerat Internacional des del curs 2021-2022.

que es el ib

Què és el Batxillerat Internacional?

El Programa del Diploma (PD) del Batxillerat Internacional (IB) és un programa educatiu complet, equilibrat, rigorós i exigent. Té una durada de dos anys i es caracteritza per una filosofia, un programa d’estudi i uns sistemes d’avaluació propis, creats per l’Organització del Batxillerat Internacional, fundada el 1968.

El programa IB ofereix un pla d’estudis pensat per als alumnes que hagin finalitzat el 4t curs d’ESO i que desitgin desenvolupar al màxim les seves capacitats, així com preparar-se per al món universitari amb una profunditat i maduresa superiors.

Imatge
triangle-2-02

L’objectiu de l’IB és educar els joves perquè aconsegueixin una excel·lent amplitud i profunditat dels seus coneixements a mesura que creixen, no només físicament, sinó també intel·lectualment, emocionalment i èticament.

La Miranda, The Global Quality School, és un dels centres pertanyents a l’ASIBI (Associació Ibèrica d’Escoles de Batxillerat Internacional) i reconeguts per l’OIB.

Imatge
triangle-01
Asibi-Logo

ASIBI


L’ASIBI es va crear el 2015. L’autèntica fortalesa d’aquesta organització és la col·laboració entre centres, beneficiant-se enormement de la feina cooperativa i ajudant l’alumnat a desenvolupar el seu propi potencial tot conduint-los cap a l’èxit en el seu futur.

plan de estudios del ib

Pla d’estudis del Batxillerat Internacional

El Programa IB de La Miranda té per objectiu formar els estudiants perquè siguin reflexius, adquireixin habilitats de pensament crític, adoptin una postura activa envers l’aprenentatge i abracin uns valors que els acompanyaran al llarg de tota la vida. A La Miranda hem confeccionat el currículum dels nostres alumnes perquè puguin obtenir una doble titulació de Diploma: Batxillerat nacional d’Espanya i Batxillerat Internacional. Els estudiants també obtindran el Diploma Bilingüe de l’IB.

El pla d’estudis del Programa del Diploma (PD) consta de 6 grups d’assignatures i 3 components bàsics: Teoria del coneixement (TDC), Creativitat, Activitat i Servei (CAS) i la Monografia.

IB asignaturas

Els sis grups d’assignatures són:

GRUP 1: Estudis de llengua i literatura
GRUP 2: Adquisició de llengües
GRUP 3: Individus i societats
GRUP 4: Ciències
GRUP 5: Matemàtiques
GRUP 6: Arts

Amb aquests tres components bàsics, els estudiants reflexionaran sobre la naturalesa del coneixement, aprendran a aprendre, portaran a cap investigacions independents i es convertiran en persones inquisitives, informades i formades. Així mateix, participaran en projectes que sovint impliquen activitats de servei comunitari, la qual cosa permet que els joves es transformin en ciutadans internacionals compassius i educats.

L’avaluació


Els alumnes seran avaluats de manera externa, a través de l’IB, i periòdicament amb una avaluació interna que duen a terme els professors de l’escola d’acord amb les rigoroses pautes de control de qualitat de l’IB.

El perfil de la comunitat d’aprenentatge


D’acord amb la missió del Batxillerat Internacional (IB) d’educar estudiants actius, apassionats i eterns aprenents, els programes de l’IB fomenten un conjunt distintiu d’atributs. Aquestes qualitats incorporades en el perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’IB preparen els joves del Batxillerat Internacional perquè estiguin llestos per al futur. Són persones: indagadores, coneixedores, pensadores, comunicadores, amb principis, de ment oberta, solidàries, audaces, equilibrades i reflexives.

En cursar el Batxillerat Internacional a la nostra escola, desenvoluparan un conjunt d’habilitats únic i fonamental per esdevenir ciutadans del món. A través dels seus estudis i compromisos amb alumnes i matèries internacionals, aprendran a ser indagadors i a ser pensadors crítics. Mostraran una ment oberta cap a altres cultures i aprendran a respectar les opinions dels altres.

Comenceu el vostre viatge inspirador aquí!