12 als 16 anys


La-Miranda-secondary-school-students

Batxillerat Internacional (IB) Programa d'Anys Intermedis

El PAI, o Programa dels Anys Intermedis, del Batxillerat Internacional és un marc acadèmic rigorós que anima els alumnes a establir connexions pràctiques entre els seus estudis i el món real. Està dissenyat perquè sigui inclusiu: els estudiants amb diversos interessos i aptituds acadèmiques poden beneficiar-se de participar-hi.

El PAI està obert a qualsevol jove d’entre 11 i 16 anys als centres autoritzats per implementar el programa.

ib-middle-years-programme-CAT

Els estudiants del BI són ciutadans del món.

El marc curricular del PAI consta de 8 grups d’assignatures, la qual cosa garanteix una educació àmplia i equilibrada per als adolescents. El PAI requereix almenys 50 hores de temps d’ensenyament per a cada grup de matèries i any del programa. En els dos darrers anys del programa, la flexibilitat del grup d’assignatures, acuradament definides, permet que l’alumnat compleixi els requisits locals i els objectius d’aprenentatge personals.

 

El pla del PAI és inclusiu: siguin quins siguin els interessos i les habilitats acadèmiques dels estudiants, aquests poden aprofitar la seva participació. La implementació del PAI és un esforç de tota l’escola, encara que el programa es pot adaptar a models acadèmicament selectius.

Comenceu el vostre viatge inspirador aquí!