6 als 12 anys


La-Miranda-primary-school-stages

Etapes de l’escola primària

La fase d’educació primària (dels 6 als 12 anys) s’estructura en tres cicles: inicial, mitjà i superior. Cadascun d’ells té una durada de dos anys, amb la finalitat d’afavorir els ritmes d’aprenentatge.

Els alumnes segueixen una estratègia basada en projectes, globalitzant totes les àrees temàtiques per crear, cada trimestre, un projecte divertit i real. Cada projecte està dissenyat d’acord amb l’edat i els interessos de l’alumnat, tot mantenint la seva motivació en incloure context en temps real sobre experiències al pla d’estudis.

La-Miranda-primary-school-multilingual

Multilingüisme des del primer dia

El nostre dia a dia en l’etapa d’educació primària segueix un enfocament multilingüe que inclou 5 idiomes: l’anglès, el català i el castellà com a llengües principals i el francès i el mandarí com a segones llengües. Sempre seguim una política d’1 mestre - 1 idioma: cada professor s’adreça als estudiants només en la seva llengua materna.

D’altra banda, els nens tenen l’oportunitat de portar a cap una selecció d’activitats físiques als diferents espais de l’escola, dedicats exclusivament a l’esport, que inclouen: gimnasos, pistes, camp de futbol, piscina… Els alumnes els visiten un cop a la setmana.

Comenceu el vostre viatge inspirador aquí!