16 als 18 anys


La-Miranda-national-baccalaureate-students

Marc del Batxillerat Nacional

El batxillerat té com a finalitat proporcionar als alumnes una formació integral per tal d’aconseguir una bona preparació i orientació per a la vida i per a la formació universitària basada en l’èxit i l’excel·lència, tot cultivant la responsabilitat, l’esperit crític, una bona organització personal, l’estudi, l’esforç, la constància i la coexistència.

Imatge
triangle-2-02

A La Miranda podran cursar un dels batxillerats següents:


  • Batxillerat de Ciències i Tecnologia
  • Batxillerat d’Humanitats i Ciències socials
  • Batxillerat d’Arts
Imatge
triangle-01

Comenceu el vostre viatge inspirador aquí!