16 als 18 anys


La-Miranda-dual-baccalaureate-science

Dual Diploma framework

El Diploma Dual® és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat per l’Academica Corporation, que permet als estudiants obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia de la comunitat i l’American High School Diploma.
 

Trobaràs més informació sobre el Diploma Dual® aquí

Comenceu el vostre viatge inspirador aquí!