Educació secundària Èmfasi en el desenvolupament personal, emocional, intel·lectual i laboral

Ed. secundària (de 12 a 16 anys)

A La Miranda, comencem aquesta etapa educativa com una evolució natural de la primària. En aquesta etapa de canvis importants, tant físics com psicològics, la motivació i la implicació permanent juguen un paper molt important.
És l’etapa on se solidifiquen els fonaments de l’etapa anterior i on s’assumeixen els elements socioculturals bàsics per al desenvolupament personal, intel·lectual i laborals posteriors.
A la Miranda, les matèries instrumentals, com les llengües o les matemàtiques tenen un tracte especial. Fem classes de consolidació, de desdoblament i d’aprofundiment.
 
  Currículum Secundària:
 • Competències acadèmiques i socials
 • Consolidar habilitats intel·lectuals i hàbits
 • Programes d’habilitats socials i d’educació emocional
 • Llengua anglesa, catalana i castellana
 • Treball cooperatiu, projectes i orientació professional
 • Francès i xinès
 • Robòtica i optatives
 • Natació i educació física
 • Música
 • Readit
 • Pen to paper
 • Educació visual i plàstica
 • Matemàtiques
 • Emprenedor
 • Tecnologia
 • Competències lingüístiques
 • Naturals
 • Llatí
 • Física i Química
 • Tutories
 • Ethics
 • Biologia
 • Projecte d’investigació