Educació primària Intel·ligències múltiples com a matèria curricular

Ed. primària (de 6 a 12 anys)

A la primària, els nostres alumnes reben l'educació i la formació necessàries que els permetin desenvolupar-se personal, social i emocionalment.
Amb un professorat totalment dedicat i una metodologia adequada, els alumnes de Primària aconsegueixen les competències necessàries per afrontar l’Educació Secundària Obligatòria.
Currículum primària:
 • Multiple Intelligences: matèria impartida en anglès per promoure el conjunt d’intel•ligències
 • Estructures lingüístiques comunes
 • Llengua anglesa, catalana i castellana
 • Expressió oral
 • Francès i xinès
 • Workshops
 • Matemàtiques
 • Coneixement del medi
 • Art
 • Educació emocional
 • Tallers de càlcul
 • Natació i educació física
 • Music
 • Maths
 • Science
 • IT & Robotics