Ed. infantil segon cicle Metodologia pedagògica avançada

Ed. infantil segon cicle (de P3 a P5)

Els nostres nens i nenes reben l'atenció de la tutora,en català, castellà i anglès, i dels especialistes en francès, xinès mandarí, alemany i rus. D'aquesta manera es van consolidant els idiomes d'una manera natural, quasi maternal.
Amb l'ús de metodologies pedagògiques avançades com OptimistBon Départ, Dalcroze, Habilitats de la ment... amb el joc, la pròpia experimentació, les relacions interpersonals i les exposicions orals, els nens desenvolupen tot el seu potencial afectiu, físic, intel·lectual i d'hàbits.
Es posa un especial interès als llenguatges verbal, simbòlic-matemàtic, corporal i musical. Tenen sessions de psicomotricitat, de pintura i de dibuix a “l’atelier”.
Curriculum Infantil.
 • Estimulació primerenca per assolir la correcta organització neurològica: Programes d’estimulació primerenca (Bits)
 • Llengua anglesa, catalana i castellana
 • Alemany i Francès i Xinès mandarí i Rus
 • Psicomotricitat Motor Skills)
 • English Music; Natació i educació física
 • Hort escolar
 • Artistic Expression
 • Reading/ Bits Jolly Phonics
 • Knowledge of the World
 • Maths
 • Story Time
 • Experimental Work
 • Show and Tell
 • IT (Information Technology)
 • Writing
 • Grafomotricitat
 • Matemàtiques
 • Lecto-escriptura