Batxillerat Preparació i projecció universitària

Batxillerat (de 16 a 18 anys)

El Batxillerat és l'etapa educativa on els alumnes es preparen a consciència per arribar a la universitat o bé als cicles formatius de grau superior. Així, els alumnes que han superat l'ESO, segons el seu itinerari, començaran els estudis de batxillerat.
Actualment, a La Miranda, fem dues modalitats:
-Científico-Tecnològica
- Humanitats i Ciències Socials
Tenen una part comuna, una part diversificada (depenent de la modalitat), assignatures optatives i un treball de recerca. A més, complementem la formació amb cursos, conferències, tallers i visites a les diferents universitats amb l'objectiu que els nois i les noies coneguin de primera mà tot el ventall de possibilitats que ofereix el món universitari per al seu futur. Al final del Batxillerat, els alumnes reben una preparació addicional per tal d'afrontar les PAU (proves d’accés a la universitat) amb garanties. A La Miranda, el nivell assolit pels nostres alumnes a les PAU sempre ha estat molt satisfactori.
Currículum batxillerat.
Maduració intel·lectual i social:
 • Afavorir la projecció universitària i social
 • Itinerari curricular de ciències i tecnologia
 • Itinerari curricular d’humanitats i ciències socials
 • Matèries comunes, de modalitat i optatives
 • Treballs de recerca (TR)
 • Certàmens externs
 • Finances
 • Communicology
 • Treball personal complementari (TPC)
 • Anglès, francès i xinès
 • Eines cognitives
 • Natació i educació física