Família · escola La millor fórmula = ( Famílies + Escola ) * Alumnat

Família · escola

Entenem l’educació com un treball d’equip entre les famílies, l’escola i l’alumnat i, per tant, potenciem al màxim la comunicació.

A La Miranda, ens caracteritza la nostra accessibilitat: direcció, tutors, professors i personal no docent.

Al mateix temps, es fomenta al màxim la comunicació entre nosaltres, basada en la fluïdesa, la cordialitat i la comprensió. Amb això aconseguim que els nostres alumnes se sentin sempre acompanyats i afavorits al llarg de la seva vida acadèmica.

Ens fixem com a objectiu fer de 2 a 3 tutories i haver realitzat una primera entrevista amb les famílies abans de Nadal. En el cas d’educació infantil, també una abans de començar el curs amb els pares dels alumnes nous.