Atenció Mèdica equip mèdic propi especialitzat.
Departament de psicologia i DEA

Atenció Mèdica

L’escola compta amb infermeria i gabinet mèdic, atès en tot moment per una doctora durant l’horari escolar. Es disposa d’un complet equipament de primers auxilis especialitzat en accidents i malalties d’àmbit escolar, així com d’un DEA..

L'hospital de Sant Joan de Déu es troba a 3 minuts del Centre, fet que garanteix una atenció total en cas d'accident.